Raha mbola misy blaogy azonao atoraka hamoahana feeling…nahoana no tsy izany no handanianao ny alin'ny ririnina !

Currently browsing posts found in Martsa2013


Mar
26
By: ikalamako | Discussion (1)

Tepotepo-pitoniana Tebitebim-panahiana Ontanontam-pahatairana Ketoketo-panaintainana Dobodobo-pifaliana Ontsaontsam-pahoriana Sentosento-palahelovana Entanentam-pahasambarana Efonefon-kasosorana Emponempom-patahorana Setra, sedra, kiry, oitra Nifaninana ombieny, zary nahaosa Nefa aoka itsy anie ry foko !!! Aza avotsotrao ny aiko F’ikalatokana lalaiko Tsy maintsy mbola hotafitaiko.  25/03/2013 Share ThisMar
24
By: ikalamako | Discussion (1)

Share This